Sổ CK 1 bìa hoa (Mã 013) (Dòng kẻ ngang, Nhiều màu, 120 trang, Sổ bìa hoa, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 013
  • Minh Châu

Sổ CK 1 bìa hoa

Mã số: 013

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Dòng kẻ ngang
Nhiều màu
120 trang
Sổ bìa hoa
70gsm
Việt Nam

Sổ CK 1 bìa hoa

Mã số: 013

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại