Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4 (21cm x 29.7cm, Giấy, Việt Nam)

  • MC510-MC511...MC516
  • Minh Châu

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

 

21cm x 29.7cm
Giấy
Việt Nam

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

 

Sản phẩm cùng loại