SỔ CAO CẤP MAY GÁY GENERAL BOOK - KHỔ A4 - DÒNG KẺ 4 Ô LY (21cm x 29.7cm, Vàng, 160 trang, Sổ Bìa Bồi May Gáy, 100gsm, Giấy, Việt Nam)

  • 518
  • Minh Châu

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4 - Dòng kẻ 4 Ô ly

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ 4 ô ly.

Giấy ĐL: 100g/m2.

Độ trắng 70 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

21cm x 29.7cm
Vàng
160 trang
Sổ Bìa Bồi May Gáy
100gsm
Giấy
Việt Nam

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4 - Dòng kẻ 4 Ô ly

Bìa in hình sắc nét

May gáy chắc chắn, đảm bảo không bung.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ 4 ô ly.

Giấy ĐL: 100g/m2.

Độ trắng 70 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

Sản phẩm cùng loại