Sổ bìa da mã 692 (Việt Nam)

Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 19 cm x 26.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa da

Sản phẩm cùng loại