Sổ bìa da CK9 (Nhiều màu, Việt Nam)

  • 091 - 092
  • Minh Châu
Nhiều màu
Việt Nam

Đặc điểm: 120 trang - 150 trang - 200 trang 
Kích Thước : 19 cm x 26.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da các màu, nẹp góc

Sản phẩm cùng loại