Sổ bìa da CK7 (Nhiều màu, Việt Nam)

  • 071 - 072
  • Minh Châu
Nhiều màu
Việt Nam

Đặc điểm: 120 trang - 150 trang - 200 trang 
Kích Thước : 15 cm x 21 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da các màu, nẹp góc

 

Sản phẩm cùng loại