Sổ bìa bồi may, dán gáy A4, Lucky Notebook, 70gsm (Dòng kẻ ngang, 21cm x 29.7cm, 200 trang, Sổ Bìa Bồi May Gáy, 70gsm)

  • 544
  • Minh Châu

 Sổ cao cấp may gáy Lucky Notebook - Khổ A4 - Dòng kẻ ngang

Bìa in hình sắc nét

May gáy chắc chắn, đảm bảo không bung.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

Giấy ĐL: 70g/m2.

Độ trắng 70 ISO.

Kích thước: A4 21 x 29.7 cm

Dòng kẻ ngang
21cm x 29.7cm
200 trang
  • 360 trang
  • 320 trang
  • 260 trang
  • 200 trang
Sổ Bìa Bồi May Gáy
70gsm

 Sổ cao cấp may gáy Lucky Notebook - Khổ A4 - Dòng kẻ ngang

Bìa in hình sắc nét

May gáy chắc chắn, đảm bảo không bung.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

Giấy ĐL: 70g/m2.

Độ trắng 70 ISO.

Kích thước: A4 21 x 29.7 cm

Sản phẩm cùng loại