Sổ lò xo A4

  • 841 1

Bìa Duplex ĐL 250mg/m2 Giấy ĐL : 70 mg/m2 Độ trắng : 95 ISO

Đặc điểm:100 trang
KT:19 cm x 26.5 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.

Sản phẩm cùng loại