Sổ lò xo A4 mỏng (100 trang, Việt Nam)

  • 841
  • Minh Châu

Giấy định lượng 70 Độ Trắng 95 - ISO 90 Gáy lò xo

100 trang
Việt Nam
Đặc điểm:100 trang
KT:19 cm x 26.5 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.

Sản phẩm cùng loại