Sổ khuy bấm pha màu A4

  • 635

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước :21 cm x 30 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da có khuy bấm, có cài bút