Sổ da cao cấp Star - K8 (Xanh tím than, Việt Nam)

  • 086
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp STAR, giấy định lượng 70g/m2, độ trắng 95 ISO

Xanh tím than
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da các màu, in chìm họa tiết rất đẹp

Sản phẩm cùng loại