Sổ da cao cấp mã 018-025-032-048

Sổ da cao cấp

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 4 kích thước  ( Cụ thể:Mã 018: KT 19cm x 27cm, Mã 025: KT 15cm x 21.7cm, Mã 032: KT 13,8cm x 19,5cm, 048: KT 10,5 cm x18.5cm )
Định lượng:  70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp