Sổ da cao câp KB: 916-925-948

  • 916-925-948
Sổ da cao cấp khuy bấm pha màu giấy ĐL : 70mg/m2 Độ trắng : 95 ISO

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 916: KT 19cm x 26.5cm, Mã 925: KT 15cm x 21.7cm, Mã 948: KT 10,5cm x 18,5cm )
Định lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại