Sổ da cao các màu mã 848

  • 848
Sổ ghi chép cá nhân Kích thước : 10,5 cm x18.5cm

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 10,5 cm x18.5cm
Đ
ịnh lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 92 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm 

Sản phẩm cùng loại