Sổ Classic K7

  • 672
Sổ Classic K7

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 15 cm x 21 cm
Đ
ịnh lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : bìa da, có mút, may viền

Sản phẩm cùng loại