CK4 nilong .1

  • 044 -M1

Đặc điểm: 120 trang
Kích Thước : 10 cm x 16 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Sổ tay có nhiều hình khác nhau, hình bọc bìa mika chống nước

Sản phẩm cùng loại