Sổ da cao cấp - Sổ da cao cấp mã 316-325-348 - 316-325-348

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Tên sản phẩm: 316-325-348
Mã sản phẩm 348
Giá mới 0 VND
Nhóm sản phẩm: Sổ da cao cấp mã 316-325-348
Lượt xem 1338
Mua hàng
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 316: KT 19cm x 27cm, Mã 325: KT 15cm x 21.7cm, Mã 348: KT 10,5 cm x18.5cm)
Định lượng:  70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp, sổ không có khuy bấm



Sản phẩm khác cùng loại

Giấy Minh Châu

Cơ sở vật chất và công nghệ giấy Minh Châu

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Tin tức