Notebook A4 dòng kẻ 4 Ô ly (MS 557) (21cm x 29.7cm, Nhiều màu, 200 trang, Sổ ghim gáy, 58-60gsm, Giấy, Việt Nam)

  • MC 557
  • Minh Châu
21cm x 29.7cm
Nhiều màu
200 trang
Sổ ghim gáy
58-60gsm
Giấy
Việt Nam

Sản phẩm cùng loại