Liên hệ

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Giấy Minh Châu

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 3 2002593 - 0946617788
  • Email:minhchaukt2013@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+Gi%E1%BA%A5y+Minh+Ch%C3%A2u/@21.005596,105.8079764,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x3135ac9953f5c77f:0xb1e5c452d5a4edb!2zQ8O0bmcgVHkgR2nhuqV5IE1pbmggQ2jDonU!8m2!3d21.005596!4d105.8101651!3m4!1s0x3135ac9953f5c77f:0xb1e5c452d5a4edb!8m2!3d21.005596!4d105.8101651

  Security Code

Giấy Minh Châu

Cơ sở vật chất và công nghệ giấy Minh Châu

Quảng cáo

    Đang cập nhật

Tin tức