Giấy kiểm tra cấp 2 (17.5 x 25 cm, Việt Nam)

  • 360
  • Minh Châu

Giấy kiểm tra cấp 2

Mã số: 360

Số trang: 100 trang

Kích thước: 17.5 x 25 cm (+/-0.2cm)

Định lượng: 70g/m2

17.5 x 25 cm
Việt Nam

Giấy kiểm tra cấp 2

Mã số: 360

Số trang: 100 trang

Kích thước: 17.5 x 25 cm (+/-0.2cm)

Định lượng: 70g/m2

Sản phẩm cùng loại