Giấy kiểm tra cấp 1

  • 356
  • Minh Châu

Giấy kiểm tra cấp 1

Mã số: 356

Số trang: 60 trang

Kích thước: 17 x 24 cm (+/-0.2cm)

Định lượng: 100g/m2

 

Giấy kiểm tra cấp 1

Mã số: 356

Số trang: 60 trang

Kích thước: 17 x 24 cm (+/-0.2cm)

Định lượng: 100g/m2

Sản phẩm cùng loại