CK2 nilong .4

  • 024

Đặc điểm: 120 trang 
Kích Thước : 8 cm x 12 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Sổ tay có nhiều hình khác nhau, hình bọc bìa mika chống nước

Sản phẩm cùng loại